Potápěčská škola Divers Děčín nabízí kurzy pro začátečníky i nejrůznější specializace pro zkušenější potápěče.

 

Nabídka potápěčských kurzů:

INTRO PONOR

Chtěli byste se dozvědět základní informace o potápění a zjistit, jestli by vás potápění bavilo? Stačí vyrazit s námi na zkušební ponor.

  • dozvíte se první podrobnosti k potápění
  • zjistíte, co potápěčský kurz obnáší
  • zkusíte se poprvé obléct do potápěčské výstroje
  • spolu s instruktorem se poprvé s výstrojí ponoříte pod hladinu

Když se vám pod vodou zalíbí, bude se vám intro ponor rovnou počítat jako první ponor kurzu a vy můžete prostě dál pokračovat. Pokud nebudete chtít pokračovat, nic se neděje, prostě jste si jen užili zase jeden nový zážitek.

Cena intro ponoru: 750 Kč a v případě pokračování do základního kurzu, vám tato částka bude odečtena od ceny kurzu.

 

OPEN WATER DIVER (OWD)

Úvodní potápěčský kurz
Kurz rozvíjí dovednosti a znalosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se člověk stal samostatným potápěčem začátečníkem a rozvinul smysl pro zodpovědnost a bezpečnost při odhalování dobrodružství v podvodním světě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 21 metrů společně s potápěčem s minimálně stejnou kvalifikací. V doprovodu Divemastera, Asistent instruktora nebo Instruktora do hloubky 30 metrů.

Požadavky:
Minimální dolní věková hranice je 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka a 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Cena kurzu OWD:  7800 Kč

V ceně je zahrnuta kompletní výstroj pro celý kurz.

 

ADVANCED OPEN WATER DIVER (AOWD)

Pokračovací potápěčský kurz

Tento středně pokročilý pokračovací potápěčský kurz umožňuje IANTD OW (Nitrox) potápěčům rozšířit zdatnost ve vodě a získat pod dohledem více praktických zkušeností.

Tento kurz kvalifikuje potápěče potápět se do maximální hloubky 30 metrů.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD OW potápěč (Nitrox) nebo jakákoli obdobná kvalifikace.

Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Cena kurzu: 5500 Kč

V ceně je zahrnuta kompletní výstroj pro celý kurz.

 

NITROX DIVER (EANxD)

Potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je postaven tak, aby poskytl sportovním potápěčům bezpečnější dýchací plyn, se kterým si mnohem lépe užijí ponory v rozmezí 12 až 39 metrů. Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů.

IANTD EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD.

Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku.

Požadavky:

Kvalifikace Open Water Diver.

Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

Cena kurzu: 4000 Kč
V ceně není zahrnuta chybějící výstroj a plnění dýchací směsi.

 

ADVANCED NITROX DIVER (AEANxD)

Pokročilé potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx.

Kurz zahrnuje použití směsí EANx do maximální hodnoty PO2 1,5.

Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s maximálním dekompresním časem 15 minut.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD EANx Diver a IANTD Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.

Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

Cena kurzu: 6000 Kč
V ceně není zahrnuta chybějící výstroj a plnění dýchací směsi.

 

DEEP DIVER

Potápění do větších hloubek

Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem.

Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů.

Tento kurz je doporučeno vyučovat společně s kurzem IANTD EANx Diver nebo IANTD Recreational Trimix Diver nebo IANTD Advanced Nitrox Diver.

Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 39 metrů.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní.

Minimálně 10 doložených ponorů.

Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Cena kurzu: 6500 Kč

V ceně není zahrnuta chybějící výstroj a plnění dýchací směsi.

 

RESCUE DIVER

Potápěč záchranář

Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče. Kurz se skládá ze tří samostatných částí, kdy každá má vlastní certifikaci. Jedná se o Kvalifikaci Diving First Aid (potápěčská první pomoc), Oxygen Administrator a CPR.

Požadavky:
Kvalifikace Advanced Open Water Diver (pokročilý potápěč na volné vodě) nebo musí prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů.

Je doporučena kvalifikace AED.

Musí mít nejméně 18 let.

Konečná cena kurzu: 5000 Kč

 

DIVEMASTER
Potápěčský průvodce

Tento kurz je navržen tak, aby přinesl odpovědný výcvik osobám, které si přejí dohlížet na IANTD potápěče. Patří sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster může učit kurz Snorkel Skin Diver. Po úspěšném zvládnutí celého obsahu kurzu může divemaster učit kurz IANTD OW Free Diver. Pokud má divemaster i kvalifikaci Recreational Trimix nebo Advanced Recreational Trimix, může dohlížet i při těchto kurzech.

IANTD Divemaster může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech IANTD Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Instruktora.

IANTD Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách.

Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti.

Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud je uznána ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace.
Minimálně 60 doložených ponorů.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.
Konečná cena kurzu: 14900 Kč

 

SPECIALITY DIVER
Potápěč specialista

V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek, celoobličejová maska, navigace, fotografování, filmování atd.

Tyto specializace je možné absolvovat samostatně, nebo spojit s jiným kurzem.

Cena kurzu: se odvíjí od počtu a druhu zvolených kvalifikací

 

Instruktor: Mgr. Bc. Jan Charvát

Potápění a vodě propadl už jako malý, kdy ho bavilo šnorchlování a pak i první drobné ponory s otcem. V roce 2012 si udělal první oficiální kurz potápění a od té doby se tomuto kouzelnému sportu věnoval naplno a dál se vzdělával. Provedl mnoho ponorů v různých podmínkách, od jednoduchého potápění v moři, přes vraky, hloubkové ponory v českých i zahraničních lokalitách. Na kontě má i ponory pod ledem. V květnu 2017 se stal instruktorem IANTD a od té doby provozuje potápěčskou školu.

Ke sportu má blízko už od dětství, hrál hokej, volejbal, basketbal, softbal, bavilo ho plavání, kanoistika a horolezectví a v neposlední řadě mnoho let trénoval karate, v kterém dosáhl 2. hnědého pásu a působil i jako trenér a rozhodčí. Kromě toho je taky adrenalinový blázen, několikrát absolvoval extrémní závod bahňák, třikrát adrenalin challange v Děčíně a dvakrát ho dokonce se svým týmem vyhrál. Má za sebou několik tandemových seskoků padákem a bungeejumpingových kousků.

Vystudoval střední zdravotnickou školu, obor zubní technik, pak ho ale uchvátil obor záchranář. Doplnil si vzdělání na vyšší odborné škole, na Slovensku úspěšně absolvoval vysokoškolské bakalářské studim a přidal k tomu obor ošetřovatelství. Jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby pracuje už 13 let.

O letních prázdninách se svou švagrovou již několikátým rokem pořádá letní dětský tábor se zaměřením na poskytování první pomoci.